TỰ DO

Gói giá cả linh hoạt cho công ty khởi nghiệp của bạn

Định giá phù hợp với doanh nghiệp của bạn ngay lập tức.

Người bắt đầu

Free mỗi tháng

Người bắt đầu

Bắt đầu
 • 4 QRCode Types
 • 20 Mã QR
 • 20 Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Ủng hộ

Trung gian

$ 15 mỗi tháng

If you want many features such as 10 QRCode Types and 100 QRCodes.

Bắt đầu
 • 10 QRCode Types
 • 100 Mã QR
 • 100 Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Ủng hộ

Chuyên nghiệp

$ 45 mỗi tháng

If you want Unlimited QRCodes and Barcodes...

Bắt đầu
 • 14 QRCode Types
 • Unlimited Mã QR
 • Unlimited Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm phân tích
 • Ẩn thương hiệu
 • Ủng hộ